Kuppis stenaskabobollsplan 2

Stort sandplan, med omklädningsrum. Nycklarna till omklädningsrummen finns i Kuppis idrottshall.

Postadress: 
Gatuadress: 
Lemminkäisgatan 11
20520 Åbo

Besöksadress: 

Lemminkäisgatan 11
20520 Åbo

Service

Fri för bokning genom Timmi – bokningskalender.  Omklädningsrum finns på planen.

Storlek: 60x100 m 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

Avgiftsgrupp 1 (under 20-åriga åbobors motionsturer)
Gratis
Avgiftsgrupp 2 (övriga motionsturer)
9 € / h
Avgiftsgrupp 3 (andra än motionsevenemang)
34 € / h

Eastern Turku

Reservations can be made via Timmi reservation planner. Changing room at the field.

Size: 60x100 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
9 € / h
34 € / h