Kurala Bybacke

Ansvarig: 
Direktören för museitjänster Juhani Ruohonen

Telefon:

Info 02 262 0420
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettider
2.5.2023 - 4.6.2023
tis - sön 09:00 - 17:00
Öppettider
5.6.2023 - 3.9.2023
mån - sön 10:00 - 18:00
Friluftsområdet
Öppen 24/7
Postadress: 
PB 286
20101 Åbo
Gatuadress: 
Jahnvägen 45
20540 Åbo

Besöksadress: 

Jahnvägen 45
20540 Åbo
Faktureringsadress: 
No disabled access
Förhindrad
No induction loop
Ingen induktionsslinga

Service

Kurala Bybacke ett rekreationsområde med kultur och tradition som förtecken. I Försöksverkstaden ordnar vi alla tider på året kurser och workshops med olika teman.

Telefon:

Info 02 620 420

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

Öppettider (Bybackens byggnader)
1.6.2019 - 1.9.2019
tis - sön 10:00 - 18:00
Friluftsområdet
Öppen 24/7