Kurjenkallio boende (kansli)

Handlett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ansvarig: 
Ansvarig handledare Jari Kuisma

Telefon:

040 637 1014
050 396 7130
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Postadress: 
Skidgränden 1 K 50-51
20720 Åbo
Gatuadress: 
Skidgränden 1 K 50-51
20720 Åbo

Besöksadress: 

Skidgränden 1 K 50-51
20720 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Boende och service i hemmet för handikappade

Stött boende för utvecklingsstörda

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat