Lastentalo Mukulax Luostarinkatu

Ansvarig: 
Hannu Rantanen 0505771750

Telefon:

Mukulax Luostarinkatu 050 409 8080

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Klostergatan 5
20700 Åbo
Gatuadress: 
Klostergatan 5
20700 Åbo

Besöksadress: 

Klostergatan 5
20700 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti itäisessä keskustassa, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentalo Mukulax/Luostarinkatu

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska