Laustis motionsbana

Parkering: Rävgatan 1a.
OBS! Parkeringsområdet är beläget innan ifrågavarande privata fastighet.

Postadress: 
Gatuadress: 
Rävgatan 1
20750 Åbo

Besöksadress: 

Rävgatan 1a
20750 Åbo

Service

Alla motionsbanorna är belysta kl. 6–22.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Skidspår

För alla

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupugin liikuntapalvelukeskus