Lekplatsen Eklunden

Ansvarig: 
Helena Pitkänen

Telefon:

Helena Pitkänen 050 310 1681
Lekplatsen 050 396 7137
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 09:00 - 12:30
Postadress: 
Älghundsgatan 7
20900 Åbo
Gatuadress: 
Älghundsgatan 7
20900 Åbo

Besöksadress: 

Älghundsgatan 7
20900 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Lekparksverksamhet

För barn 1,5 - 6 år

Lekparksverksamhet i Hirvensalo.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska