Lekplatsen Kärsämäki idrottsparken

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Pia Räsänen

Telefon:

Lekplatsen 02 262 5788
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 09:00 - 12:30
Postadress: 
Kaerlavägen 16
20360 Åbo
Gatuadress: 
Kaerlavägen
20360 Åbo

Besöksadress: 

Kaerlavägen
20360 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Lekparksverksamhet

För barn 1,5 - 6 år

Lekparsverksamhet i Kaerla.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska