Lekplatsen Laustisparken

The playground is located on the right side of the Pormestarinkatu street after the Youth Centre

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Anu Oksanen

Telefon:

Anu Oksanen 044 907 4750
Lekplatsen 044 907 2255
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 09:00 - 12:30
Postadress: 
Magistratsstigen 2
20750 Åbo
Gatuadress: 
Borgmästargatan 12
20750 Åbo

Besöksadress: 

Från Borgmästargatan, stigen till höger efter ungdomsgården
20750 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Lekparksverksamhet

För barn 1,5 - 6 år

Lekparksverksamhet i Laustis.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska