Lekplatsen Niklas Oravapuu

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Hanna Hiekka

Telefon:

Lekplatsen 044 907 4763
Hanna Hiekka 044 907 2741
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 09:00 - 12:30
Postadress: 
Hintzagränden 4
20610 Åbo
Gatuadress: 
Hintzagränden 4
20610 Åbo

Besöksadress: 

Hintzagränden 4
20610 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Lekparksverksamhet

För barn 1,5 - 6 år

Lekparksverksamhet i Kråkkärret.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska