Letala brandstation

Vid nödsituationer ring 112.

Räddningstjänster produceras dygnet runt.

Ansvarig: 
brandmästare Jarkko Aaltonen

Telefon:

Telefonväxel 02 263 3111

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:00 - 16:00
Postadress: 
Gatuadress: 
Kaukolantie 19
23800 Letala

Besöksadress: 

Kaukolantie 19
23800 Letala

Service

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:00 - 16:00

Räddningstjänster

Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Letala, Lundo, Loimaa, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Oripää, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero, Tövsala, Åbo, Nystad, Vemo

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, verkliga nödsituationer vid hot mot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljö, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Servicespråk: 
Finska
Svenska