Lintula gymnastiksal

Instruktioner till dem som använder idrottsplatsen:

Besök inte idrottsplatser då du är sjuk.
Kom ihåg 1–2 meters säkerhetsavstånd.
Följ begränsningarna för högsta antal personer.
Kom ihåg handhygien.
Hosta i ärmen.
Användning av ansiktsmask förutsätts vid vistelse i lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen.
Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Mer information: www.turku.fi/motion och www.turku.fi/sv/corona

Individuellt antal personers rekommendationer per den 2 november 2020:
Matta 1, högst 11 personer åt gången
Matta 2, högst 11 personer åt gången
Cirkus, högst 16 personer åt gången

Utrustning
2 x gymnastikmattor
cirkusgymnastikredskap och skumgummigrop

Salen kan användas endast under bokade turer. Bokade turer beviljas endast åt gymnastikför-eningar.

Postadress: 
Eriksgatan 7
20100 Åbo
Gatuadress: 
Eriksgatan 7
20100 Åbo

Besöksadress: 

Eriksgatan 7
20100 Åbo

Service

Inomhushallar

Gymnastikföreningar

Utrustning 2 x gymnastikmatta cirkusgymnastikredskap skumgummigropSalen kan användas endast under bokade turer. Bokade turer beviljas endast åt gymnastikföreningar.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat