Lundo brandstation

Vid nödsituationer ring 112.

Räddningstjänster produceras dygnet runt. I brandstationens lokaler finns också Lundo FBK.

Ansvarig: 
brandmästare Ari Ahdelmaa

Telefon:

Telefonväxel 02 263 3111

Fax:

Fax 02 2633 1162

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:30 - 15:00
Postadress: 
Gatuadress: 
Köysikuja 3
21410 Vanhalinna

Besöksadress: 

Köysikuja 3
21410 Vanhalinna
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Du kan vara med i brandkårshobbyn genom att kontakta den frivilliga brandkår som finns närmast dig.

Många avtalsbrandkårer har egna webbsidor, där du hittar information om deras kontaktkanaler. Avtalsbrandkårernas e-postadresser är i formen ortensfbk@vs-alpe.fi, exempelvis auranvpk(a)vs-alpe.fi.

Servicens genomförandesätt: 

Köpta tjänster

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:30 - 15:00

Räddningstjänster

Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Letala, Lundo, Loimaa, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Oripää, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero, Tövsala, Åbo, Nystad, Vemo

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, verkliga nödsituationer vid hot mot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljö, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Servicespråk: 
Finska
Svenska