Luolavuoren koulu, Luolavuorivägen

Telefon:

Anne Perjopuro, rektor 040 675 6478
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

I regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Luolavuorivägen 36
20810 Åbo
Gatuadress: 
Luolavuorivägen 36
20810 Åbo

Besöksadress: 

Luolavuorivägen 36
20810 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Idrotts- och bollhallar, över 400 m²

basket, volleyboll, innebandy

Ingång till omklädningsrummen från Utmarksvägens sida eller via innergården.
Ingång till salen från båda omklädningsrummen, trapporna upp.

30,7 x 15,7 x 5,5 m; 482,0 m2
Plastgolv, 1 ridåvägg

Spelplaner: volleyboll, badminton x 4, basket, målområde för innebandy
Volleybollstolpar & -nät, stora basketkorgar (höj- och sänkbara) & sidokorgar x 4, innebandymål (normala och små), ribbstolar, rep, romerska ringar, scen

Övrigt: omklädningsrum x 2, tvättrum x 2, WC x 8, tillgänglig WC x 1
Automatiska ljus, styrning av ridåvägg och basketkorgar i salen.

Telefon:

02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Idrottscentralen

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga motionsturer
19 € / h
Övriga evenemang
38 € / h

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 834 0296
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 1–6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 040 721 7490

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 1-6

torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661636

Telefon:

Telefon 040 179 8938

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Koulukuraattori Jenny Lempiäinen
Puh. 040 5731 456

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska