Luostarivuoren koulu, Luostarivuoren yksikkö

Telefon:

Rektor Henri Littunen 040 186 1144
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Postadress: 
Klostergatan 13
20700 Åbo
Gatuadress: 
Klostergatan 13
20700 Åbo

Besöksadress: 

Klostergatan 13
20700 Åbo

Service

Bildkonstklass

Elever i årskurs 7-9

Till testet anmäler eleverna sig i slutet på hösttermnen och det egentliga testet hålls i januari.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 7-9

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrottsklass

Elever i årskurs 7-9

Ansökan till idrottsklassen skall göras i Wilma eller på en skild blankett.

Eleverna antas till idrottsklassen på basis av grentest.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrottssalar under 290 m2

Festsalen:, basket, volleyboll, innebandy, badminton

Festsalen
Till omklädningsrummen från ytterdörren upp för trapporna till andra våningen. Salen ligger i första våningen.

Storlek: 18,0 x 9,7 x 4,9 m; 174,6 m2
Trägolv, ingen ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton
Utrustning: krokar för volleybollnät (inga stolpar), volleybollnät, stora basketkorgar, sidokorg x 1, badmintonstolpar, små innebandymål, ribbstolar, rep, scen.

Övrigt: 1 x omklädningsrum, 1 x duschrum, 1 x WC.
Automatiska ljus, styrning av korgar: en fast korg, en vevkorg.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
10 € / h
Övrig verksamhet
22 € / h

Idrottssalar under 290 m2

Redskapssalen:, basket, volleyboll, innebandy

Redskapssalen

Storlek: 18,0 x 9,7 x 4,9 m; 174,6 m2
Trägolv, ingen ridåvägg.

Linjer: volleyboll, basket
Utrustning: volleybollkrokar (inga stolpar), volleybollnät, stora basketkorgar, sidokorg x 1, innebandymål, ribbstolar, rep, romerska ringar,

Övrigt: 2 x omklädningsrum (1 / våning), 1 x duschrum, 1 x WC
Automatisk belysning.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
10 € / h
Övrig verksamhet
22 € / h

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 7-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 044 907 4669

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 7-9

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661639

Telefon:

Telefon 040 752 4926

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 7-9

Skolkuratorn Marja-Liisa Matula
050 432 3590

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Språkbadsklass, svenska

Elever i årskurs 7-9

Eleverna ansöker om att få gå i språkbadsklass i samband med anmälan till skolan. Förskoleundervisningen äger rum i Klockringaregatans daghem.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska
Finska