Luostarivuoren koulu, Martin yksikkö

Telefon:

Juha Mäenpää 044 907 4631
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Postadress: 
Silversmedsgränden 2
20810 Åbo
Gatuadress: 
Silversmedsgränden 2
20810 Åbo

Besöksadress: 

Silversmedsgränden 2
20810 Åbo

Service

Bildkonstklass

Elever i årskurs 3-6

Till testet anmäler eleverna sig i slutet på hösttermnen och det egentliga testet hålls i januari.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förberedande undervisning

Elever i årskurs 1-6

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Idrottssalar under 290 m2

basket, volleyboll

Från ytterdörren trapporna upp till tredje våningen, omklädningsrum och sal till vänster.

Storlek:17,8 x 9,9 x 5,8 m; 176,2 m2
Trägolv, ingen ridåvägg.

Linjer: badminton, basket.
Utrustning: volleybollstolpe vid ena väggen, krok för nät vid andra, volleybollnät i lådan i omklädningsrummets tambur, stora basketkorgar, ribbstolar, rep.

Övrigt: 2 x omklädningsrum, 1 x duschrum, 1 x WC.
Automatisk belysning.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
10 € / h
Övrig verksamhet
22 € / h

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Lounais-Suomen Marttojen iltapäivätoiminta järjestetään Urheilupuistossa, käyntiosoite Paavo Nurmen puistotie 11 (puh. 050 364 8321).

Turun Toverit ry:n iltapäivätoiminta järjestetään osoitteessa Sepänkatu 5 (puh. 040 350 5427 /Sini Paakkinen sini.paakkinen@tuto.fi)

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä maksuasioissa puh. 02-262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602 arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 364 8321
040 350 5427
02 214 6400
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Lounais-Suomen Martat
Turun Toverit ry

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 044 907 4669

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 1-6

tis, ons 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660220

Telefon:

Telefon 040 353 1396

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 1–6

Skolkuratorn Marja-Liisa Matula
050 432 3590

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Språkbadsklass, svenska

Elever i årskurs 1-6

Eleverna ansöker om att få gå i språkbadsklass i samband med anmälan till skolan. Förskoleundervisningen äger rum i Klockringaregatans daghem.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska
Finska