Mälikkäläs-Impivaaras -motionsbana

Parkering: Gamla Kungsbäcksvägen 54

Postadress: 
Gatuadress: 
Gamla Kungsbäcksvägen 54
20320 Åbo

Besöksadress: 

Gamla Kungsbäcksvägen 54
20320 Åbo

Service

Motionsbanor

Kaikille

Alla motionsbanorna är belysta kl. 6–22.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Skidspår

För alla

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupugin liikuntapalvelukeskus