Månbergets plan

Kuuvuoren kentän juoksuradan pituus 300m

Postadress: 
Gatuadress: 
Kyrkvärdsvägen 12
20540 Åbo

Besöksadress: 

Kyrkvärdsvägen 12
20540 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

In free use.

Size: 46x78 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

För alla
Gratis

Eastern Turku

Reservations can be made via Timmi reservation planner. Changing room at the field.

Size: 46x78 m (3588 m2)

 

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
9 € / h
34 € / h