Martinmäen Ankkalampi - Ankdammen

Ansvarig: 
Anniina Järvenpää

Telefon:

Anniina Järvenpää 050 380 6070

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Martinkatu 5
20810 Turku
Gatuadress: 
Martinkatu 5
20810 Turku

Besöksadress: 

Martinkatu 5
20810 Turku

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti Martissa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Telefon:

Martinmäen Ankkalampi - Ankdammen 050 594 3168

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Martinmäen Ankkalampi

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster