Mikaelin koulu, Lyseo

Ansvarig: 
Rektor Jyrki Latva

Telefon:

050 331 3140
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

i regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Gatuadress: 

Besöksadress: 

Service

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 7-9

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 7-9

Tel. 040 673 9616, mer information i Wilma.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 7-9

to 8-16
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

0406805923

Telefon:

Telefon 040 680 5923

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

P. 040 680 5923, lisätietoja Wilmassa.

 

Telefon:

Telefon 040 680 5923

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun hyvinvointitoimiala

Tel. 040 548 9251, mer information i Wilma.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska