Miljöhälsovården

Ansvarig: 
Direktör för miljöhygienen Olli Sjövall

Telefon:

02 262 4300
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Postadress: 
PB 355
20101 Åbo
Gatuadress: 
Puolalagatan 5
20100 Åbo

Besöksadress: 

Puolalagatan 5
20100 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
No visually disabled access
Svårtillgänglig för synskadade
No induction loop
Ingen induktionsslinga

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad miljösektor

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Telefon:

Detaljhandelstillstånd och anmälan om partiförsäljning för tobaksprodukter och nikotinvätskor, hälsoinspektör Satu Ylhäinen 02 266 1064
Olägenheter i inomhusluft orsakad av tobaksrök och rökningsplatser, hälsoinspektör Markku Rohunen 040 139 9527
Detaljhandelstillstånd och anmälan om partiförsäljning för nikotinvätskor,hälsoinspektör Kristiina Salminen 02 266 1359

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin ympäristötoimiala

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin ympäristötoimiala