Moikois träningsredskap utomhus

Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22 - 7.

Postadress: 
Gatuadress: 

Besöksadress: 

Videvägen 11
20900 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis