Pansio idrottspark

Fullstort konstgräsplan, med belysning, omklädningsrum och dusch.

Postadress: 
Gatuadress: 
Skeppsindustrigatan 28
20240 Åbo

Besöksadress: 

Skeppsindustrigatan 28
20420 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

Crumb rubber artificial turf field

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring. Also 1/2 of the field can be booked.

Size: 62x100 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
25 € / h
78 € / h