Pansio idrottsparks skjetplats

Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22 - 7.

Postadress: 
Gatuadress: 
Pernovägen 16
20240 Turku

Besöksadress: 

Pernovägen 16
20240 Turku

Service

A place for skateboarding and roller skating.

In free use.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

För alla
Gratis

Till fritt förfogande.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis