Pansio lekparkens beach volley plan

Postadress: 
Gatuadress: 
Pernovägen 18
20240 Åbo

Besöksadress: 

Pernovägen 18
20240 Åbo

Service

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

For all
Gratis