Pansio lekparkens petanque-plan

Cirkelformad sandplan.
Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22 - 7.

Postadress: 
Gatuadress: 
Skeppsindustrigatan 21
20240 Turku

Besöksadress: 

Skeppsindustrigatan 21
20240 Turku

Service

Till fritt förfogande.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis