Patientombudsmannen

Turun kaupungin potilasasiamiehelle kuuluuvat seuraavat toimipaikat: Turun terveysasemat, kaupunginsairaala ja poliklinikat, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, kaupungin terapiapalvelut, Turun työterveystalo sekä Turun kaupungin ostopalvelupaikat. Turun alueen yhteispäivystys ja psykiatrinen hoito sekä muut Tyksin palvelut kuuluvat Tyksin potilasasiamiehille.

Ansvarig: 
patientombudsman Merja Lamminen

Telefon:

Telefon 02 262 5959
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Telefontider
mån - tors 09:00 - 11:00
ons 09:00 - 17:00
Postadress: 
Universitetsgatan 30
20100 ÅBO
Gatuadress: 
Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Besöksadress: 

Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Service

Patientombudsman

För personer som behöver närmare upplysningar om ärenden som anknyter till patienters vård och bemötande samt patientskador

Åbo stads patientombudsman: telefontid Mån-Tor kl. 9-11, tel. 02 262 5959. Personligt besök ska alltid på förhand överenskommas med patientombudsmannen. Patientombudsmannen nås också via e-post: potilasasiamies(a)turku.fi

Telefon:

Telefon 02 262 5959

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Salutorgets Monitori
ons 09:00 - 17:00