Pernon perhetelakka (Pernovägen 16)

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Leena Kuustie

Telefon:

Pernon perhetelakka 044 907 4768
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

tis 09:00 - 13:00
fre 09:00 - 13:00
ons 10:00 - 14:00
Postadress: 
Pernovägen 16
20240 Åbo
Gatuadress: 
Pernovägen 16
20240 Åbo

Besöksadress: 

Pernovägen 16
20240 Åbo

Service

Lekskoleverksamheten

Öppen grupp tis och fre 9-13, babygrupp ons kl 10-14

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska