Pilke Päiväkodit Oy/ Satakieli (Svensksundsgatan 6)

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Marjukka Lindroos

Telefon:

Marjukka Lindroos 040 486 517
Pilke Satakieli 040 455 9712
Postadress: 
Svensksundsgatan 6
20240 Åbo
Gatuadress: 
Svensksundsgatan 6
20240 Åbo

Besöksadress: 

Svensksundsgatan 6
20240 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Privat daghem i Perno, servicesedeltjänster

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Satakieli

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska