Pilke Päiväkodit Oy/ Satakieli (Svensksundsgatan 6)

Ansvarig: 
Hannamari Kemppainen

Telefon:

Pilke Satakieli 040 619 5153
Postadress: 
Svensksundsgatan 6
20240 Åbo
Gatuadress: 
Svensksundsgatan 6
20240 Åbo

Besöksadress: 

Svensksundsgatan 6
20240 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Privat daghem i Perno, servicesedeltjänster

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Satakieli

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska