Poliklinik för barn och unga

Tidsbokning mån-fre kl. 08.30-11.00 och 12.00-14.00

Så här anländer du till oss (se video): https://youtu.be/MSAn8__xwrQ

Ansvarig: 
Överläkare M. Aromaa, avdelningsskötare V. Varjokumpu

Telefon:

Telefon 02 266 1155
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettider
mån - tors 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 14:00
Postadress: 
Österlånggatan 30
20700 Åbo
Gatuadress: 
Österlånggatan 30
20700 Åbo

Besöksadress: 

Österlånggatan 30
20700 Åbo

Service

Polikliniken för barn och unga är en forsknings- och vårdplats för alla Åbobor under 20 års ålder som är i behov av vård på specialläkarnivå.

Poliklinikbesöket är avgiftsbelagt. Om klienten insjuknar eller får förhinder ska han eller hon i så tidigt skede som möjligt avboka den överenskomna läkartiden. Av en person som fyllt 15 år och som inte avbokat beställd tid tar man ut en påföljdsavgift.

Besök hos ungdomsgynekologens och ungdomspoliklinikens mottagningar är avgiftsfria. Även allergitest, spirometriundersökningar och bronkodilatationstest är avgiftsfria.

För hyposensibilisering uppbärs en separat avgift. Även läkarintyg är avgiftsbelagda.

Telefon:

Telefon 02 266 1155

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat