Pormestari verksamhetscenter

Ansvarig: 
Ansvarig handledare M. Moisio

Telefon:

Telefon 040 186 6191
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettider
mån - fre 08:00 - 16:00
Postadress: 
Gatuadress: 
Borgmästargatan 12
20750 Åbo

Besöksadress: 

Borgmästargatan 12
20750 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Dag- och arbetsverksamhet

Work and daytime activities for persons with intellectual disabilities.

Telefon:

Telefon 040 186 6191

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku, Welfare Services

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 08:00 - 16:00