Portsan kehräkoti - gruppboende för utvecklingsstörda

För äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning som behöver heldygnsomsorg.

Ansvarig: 
Ansvarig skötare Taru Kuotisaho

Telefon:

040 660 1733
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

02 269 1186
Postadress: 
Trädgårdsgatan 39
20100 ÅBO
Gatuadress: 
Trädgårdsgatan 39 C
20100 Åbo

Besöksadress: 

Trädgårdsgatan 39 C, 2. vån.
20100 Åbo

Service

Boende och service i hemmet för handikappade

För åldrande utvecklingsstörda i behov av dygnet runt vård.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat