Preventivrådgivning

Preventivrådgivningens tjänster har skalats ned. Man fokuserar på att ta hand om brådskande uppgifter. Kunderna kontaktas vid eventuella avbokningar av mottagningstider. Tidsbeställningen per telefon fungerar normalt.

Tidsbokning per telefon mån-tors kl. 8.00-15.00 och fre kl. 8.00-13.00.
Samtalet överförs till Tele-Q-systemet, lyssna noggrant på meddelandet. Du blir uppringd vid en bestämd tidpunkt. Vid ankomsten till mottagningen behöver du inte anmäla dig.
Preventivrådgivningen ligger på adressen Tavastgatan 10, vån. 4
Vi besvarar inte förfrågningar som gäller enskilda patienters vård per e-post, eftersom hälso-vårdscentralen saknar en skyddad e-postförbindelse och elektronisk identifiering.

Telefon:

Telefon 02 266 2623
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettider
mån - tors 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 14:00
Postadress: 
Tavastgatan 10, vån. 4
20500 Åbo
Gatuadress: 
Tavastgatan 10
20500 Åbo

Besöksadress: 

Tavastgatan 10, vån. 4
20500 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
Visually disabled access
Lättillgänglig för synskadade
No induction loop
Ingen induktionsslinga

Service

Tid till preventivrådgivningsbyråns läkare beställs per telefon. Mottagningstider till preventivrådgivningsbyråns skötare kan beställas per telefon eller via eHälsoservicen.

Tidsbeställningen, tfn 02 266 26 23 betjänar må - to kl. 8-15, fr kl. 8-14. Samtalet överflyttas till Tele-Q-systemet, lyssna noggrant på meddelandet. Du blir uppringd vid en bestämd tidpunkt. Vid ankomsten till mottagningen behöver du inte anmäla dig.

Preventivrådgivningsbyrån är verksam i samband med hälsostationen (byggnad 1C), adress Luolavuorivägen 2, 2. vån.

Den förebyggande hälsovården i Åbo besvarar inte förfrågningar som gäller enskilda patienters vård per e-post, eftersom hälsovårdscentralen saknar en skyddad e-postförbindelse och kan inte kontrollera avsändarens identitet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Sexualrådgivning

för Åbobor: : kvinnor, män, av annan kön, unga, seniorer, par

Oftast kommer man till sexualrådgivningen via t.ex. den egna hälsostationen, rådgivningen, företagshälsovården eller skol- och studenthälsovården. Du kan fråga dig för om tider till sexualrådgivningen också via preventivrådgivningens tidsbokning.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads välfärdssektor

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Engelska

Öppettider

Preventivrådgivningens tidsbokning
mån - tors 08:00 - 15:00
fre 08:00 - 14:00

Tidsbokning

För åbobor

Samtalet överflyttas till Tele-Q-systemet, lyssna noggrant på meddelandet. Du blir uppringd vid en bestämd tidpunkt. Vid ankomsten till mottagningen behöver du inte anmäla dig.

Den förebyggande hälsovården i Åbo besvarar inte förfrågningar som gäller enskilda patienters vård per e-post, eftersom hälsovårdscentralen saknar en skyddad e-postförbindelse och kan inte kontrollera avsändarens identitet.

Telefon:

02 266 2623

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

mån - tors 08:00 - 15:00
fre 08:00 - 14:00