Raunistulan koulu, Raunistulan yksikkö

Telefon:

Annamari Tulla 040 129 2435
Kansliet 044 907 4468
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

i regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Genvägen 1
20300 Åbo
Gatuadress: 
Genvägen 1
20300 Åbo

Besöksadress: 

Genvägen 1
20300 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrotts- och bollhallar 290-399 m²

basket, volleyboll, innebandy

Från ingången rakt till korridoren och omklädningsrummen, därifrån rakt till salen.

27,0 x 14,6 x 7,2; 394,2 m2
Trägolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, basket, tennis

Utrustning: volleybollstolpar och -nät, stora basketkorgar, sidokorgar x 4, innebandymål (normala och små), ribbstolar, rep, romerska ringar.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Ljusbrytare i första omklädningsrummet samt bak i salen, korgar med vev.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad, Idrottscentralen

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Matematikklass

Elever i årskurs 3-6

Till testen anmäler eleverna sig i slutet på höstterminen och de egentliga testen hålls i januari.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 432 7478
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Auralan Nuoret Ry

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 11:00 - 17:00

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 1–6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 135 3675

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 1-6

tisdag och fredag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

044-9073219
+35822661534

Telefon:

Telefon 040 179 5702

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Kaarina Jaakkola
Tel. 050 432 3585

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska