Runosmäki skateboardparken

Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22 - 7.

Postadress: 
Gatuadress: 
Signalistgatan 16
20360 Åbo

Besöksadress: 

Signalistgatan 16
20360 Åbo

Service

In free use.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

För alla
Gratis