Runsala träningsredskap utomhus

Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22-7.

Postadress: 
Gatuadress: 
Hevoskarintie 5
20100 Turku

Besöksadress: 

Hevoskarintie 5
20100 Turku

Service

Laitteet ovat vapaassa käytössä.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

Pris

För alla
Gratis