Ruusukuja enhet för serviceboende

För personer med svår funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning som behöver mycket hjälp.

Ansvarig: 
Ansvarig skötare Leena Rautiola

Telefon:

Telefon 050 541 7921
044 907 2198
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppen 24/7
Kansli
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Allégatan 11
20100 ÅBO
Gatuadress: 
Allégatan 11
20100 Åbo

Besöksadress: 

Allégatan 11
20100 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
No visually disabled access
Svårtillgänglig för synskadade
No induction loop
Ingen induktionsslinga

Service

Boende och service i hemmet för handikappade

För svårt handikappade och gravt utveckligsstörda i stort behov av vård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat