Ryhmäperhepäivähoitokoti Satumetsä (Talvitie 38)

Telefon:

045 204 0228

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Talvitie 38
20610 Turku
Gatuadress: 
Talvitie 38
20610 Turku

Besöksadress: 

Talvitie 38
20610 Turku

Service

Daghemsverksamhet

Privat familjedagvård i Svalberg, servicesedeltjänster

Privat familjedagvård. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Satumetsä

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska