Satava gräsplan

Natural grass field for small sided games.

Öppettider

Öppen 24/7
Postadress: 
Gatuadress: 
Samppavägen 90
20960 Åbo

Besöksadress: 

Samppavägen 90
20960 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring.

Size: 74x47 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
25 € / h
115 € / h