Servicecentralen för sysselsättning, Työpiste

Åbo stads Servicecentral för sysselsättning heter Työpiste.

Työpiste sysselsätter, handleder och rehabiliterar sina kunder. Kunderna får stöd i jobbsökning, handledning i utbildningsärenden samt råd för främjande av arbetsförmåga.

Ansvarig: 
Direktör för Servicecentralen för sysselsättning, Riitta Uitto

Telefon:

Växel 02 262 5072

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:30 - 16:00
Postadress: 
PB 1000
20701 Åbo
Gatuadress: 
Hantverkaregatan 10
20100 Åbo

Besöksadress: 

Hantverkaregatan 10
20100 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Sysselsättningsservice

Långtids- och ungdomsarbetslösa åbobor

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki
Servicespråk: 
Finska
Svenska