Servicecentret Rosenkvarteret (dagverksamhet)

Ansvarig: 
serviceförman Tuula Ahtela

Telefon:

Kundrådgivning 040 632 3382
Postadress: 
Allégatan 11
20100 ÅBO
Gatuadress: 
Allegatan 11
20100 Åbo

Besöksadress: 

Allégatan 11
20100 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki

Öppettider

mån - fre 10:00 - 13:00

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska