Sillankorva

Ansvarig: 
Föreståndare Elisabeth Erholtz

Telefon:

Telefon 02 262 5528
Telefon 0500 825 530
Elisabeth Erholtz 050 595 5009
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettider
Öppen 24/7
Postadress: 
Konsagränden 12
20100 ÅBO
Gatuadress: 
Konsagränden 12
20100 Åbo

Besöksadress: 

Konsagränden 12
20100 Åbo

Service

Missbrukar- och boendeservice

För bostadslösa åbobor

Nya klienter beställer tid via byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)2625 001, kl. 08.30 - 15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala