Skolgatans daghem, Skolgatan 10

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:

Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00
varhaiskasvatus@turku.fi

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Nina Borgström, 040 5839636

Telefon:

Nina Borgström 040 583 9636
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Skolgatan 10
20100 Åbo
Gatuadress: 
Skolgatan 10
20100 Åbo

Besöksadress: 

Skolgatan 10
20100 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Daghemsverksamhet

Svenskspråkig småbarnsfostran / Daghemmet Skolgatan 10.

Municipal day care. Integroitu erityisryhmä lapsille, joilla on kehityksen erityisvaikeuksia.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Specialdagvård

Svenskspråkig småbarnsfostran / Daghemmet Skolgatan 10.

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Svenskspråkig dagvård

Svenskspråkig småbarnsfostran / Daghemmet Skolgatan 10.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat