Skolhuset vid Klockringaregatan

Till omklädningsrummen från ingången rakt genom korridoren.
Genom korridoren till salen.

Telefon:

02 253 5707
Postadress: 
Gatuadress: 
Klockringaregatan 9–11
20500 Åbo

Besöksadress: 

Faktureringsadress: 

Service

Idrotts- och bollhallar 290-399 m²

basket, volleyboll, innebandy

24,8 x 13,2 x 6,9/7,8; 327,4 m2
Plastgolv, ingen ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton, basket, målområden för innebandy.
Utrustning: volleybollstolpar och -nät, stora basketkorgar, innebandymål, scen.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Ljusbrytare på scenen, korgar med vev.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h