Skridskobanan "Masken" i Kuppis

Masken är öppen. Skrinn i den angivna riktningen. Stavar är förbjudna på banan. Längd av banan är 500 m. Välkommen!

Öppettider

Öppen 24/7

Avvikande öppettider

-
Postadress: 
Gatuadress: 
Tahkogränden 5
20520 Åbo

Besöksadress: 

Kuppisparken
20520 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

In free use.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

City of Turku Sports Services Centre

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis

Skridskoåkning

Vintertid

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads Idrottscentral

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads Idrottscentral

Pris

Gratis

HUOM! Rullaluistinten vuokraus toimii kesällä aikavälillä 8.6.-31.8.2021 tiistaisin ja torstaisin klo 17-20 ja sunnuntaisin klo 15-19

 ja vuokraustoiminnassa huomioidaan turvavälit!

Servicens genomförandesätt: 

Köpta tjänster

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

Öppettider

Öppet
8.6.2021 - 31.8.2021
tis 17:00 - 20:00
tors 17:00 - 20:00
sön 15:00 - 19:00

Avvikande öppettider

Midsommar
24.6.2021
Stängd
Midsommarsöndag
27.6.2021
Stängd

Pris

Hyra av skridskor / vuxna
5 €
Hyra av skridskor / barn och ungdomar
1 €
Hyra av skridskor / arbetslösa
3 €
Hyra av långfärdsskridskor
5 € arkisin (ma, ke ja pe madolla) ja 12 € viikonloppuisin (haku pe, palautus ma)
Mihi-passi/Kimmoke eller Seniorarmband
Gratis
Besökstid: mån, ons, fre 17-20, lör och sön 10-18, p.050 5546397