Smedsskvärens petanque-plan

Sandplan.
Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22 - 7.

Postadress: 
Gatuadress: 
Kuppisgatan 86
20700 Turku

Besöksadress: 

Kuppisgatan 86
20700 Turku

Service

Till fritt förfogande.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis