Socialarbete för barnfamiljer, norra området

Postnummer: 20300, 20380, 20400, 20460, 20500, 20540, 20610, 21330, 21340.

Ansvarig: 
ledande socialarbetare P. Hakala

Telefon:

Vägledning och rådgivning 040 194 0545
Vägledning och rådgivning 040 184 2659

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

Vägledning och rådgivning
mån - fre 09:00 - 10:00
Postadress: 
PB 670
20101 Åbo
Gatuadress: 
Slottsgatan 23
20100 Åbo

Besöksadress: 

Slottsgatan 23
20100 åbo

Service

socialarbete för barnfamiljer

Postnummer: 20300, 20380, 20400, 20460, 20500, 20540, 20610, 21330, 21340

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

vägledning och rådgivning
mån - fre 09:00 - 10:00