Socialarbete för barnfamiljer, södra området

Postnummer: 20520, 20700, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20800, 20810, 20880, 20900, 20960

Ansvarig: 
ledande socialarbetare S. Saarni

Telefon:

Vägledning och rådgivning 040 645 2208
Vägledning och rådgivning 040 193 2946
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00
Vägledning och rådgivning (telefontid)
mån - fre 09:00 - 10:00
Postadress: 
PB 670
20101 Åbo
Gatuadress: 
Slottsgatan 23
20100 Åbo

Besöksadress: 

Slott
20100 åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

socialarbete för barnfamiljer

Postnummer: 20520, 20700, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20800, 20810, 20880, 20900, 20960

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

vägledning och rådgivning
mån - fre 09:30 - 10:00