Socialarbete för barnfamiljer, västra området

Västra områdets postnummer: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20320, 20360

Ansvarig: 
ledande socialarbetare R-R Ahrelma

Telefon:

Vägledning och rådgivning 050 396 7183
Vägledning och rådgivning 040 627 9386
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

vägledning och rådgivning
mån - fre 09:00 - 10:00
Postadress: 
PB 670
20101 Åbo
Gatuadress: 
Slottsgatan 23
20100 Åbo

Besöksadress: 

slottsgatan 23
20100 åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

socialarbete för barnfamiljer

Postnummert: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20320, 20360

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

vägledning och rådgivning
mån - fre 09:00 - 10:00