Socialjour

All brådskande kontakt i ärenden gällande barn-, familje- och vuxensocialarbete görs dygnet runt via telefon tel. (02) 262 6003.

Ansvarig: 
Ledande socialarbetare Kaarina Katas

Telefon:

Jour 02 262 6003
Kaarina Katas 0500 783 312

Fax:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettider
Öppen 24/7
Postadress: 
PB 670
20101 Åbo
Gatuadress: 
Slottsgatan 23
20100 Åbo

Besöksadress: 

Keramikfabriksgatan 1
20520 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
Öppen 24/7

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
Öppen 24/7