Socialombudsman, byrå

Ansvarig: 
Socialombudsman R. Salviander

Telefon:

Telefon 02 262 6171
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Telefontid
mån - tors 10:00 - 12:00
Salutorgets Monitori med tidsbeställning
ons 09:00 - 17:00
Postadress: 
PB 670
20101 Åbo
Gatuadress: 
Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Besöksadress: 

Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Service

Socialombudsman

För klient som är missnöjd med tjänst eller bemötande, Socialombudsmannen betjänar klienter både inom den offentliga och inom den privata socialvården

Socialombudsmannens telefontid mån - tor kl. 10.00 - 12.00, tel 02 262 6171.

Klientmöten överenskommes på förhand per telefon. Servicen är gratis.

Telefon:

Telefon 02 262 6171

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Salutorgets Monitori
ons 09:00 - 17:00